Az Ön által megadott adatokat a Servus-Piezzo Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Servus-Piezzo Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelő címe: www.servuslighter.hu

Az adatkezelő elérhetősége: 70/671-7476; info@servuslighter.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok folyamatosan tárolásra kerülnek mindaddig, amíg a személyes adat tulajdonosa annak törlését nem kezdeményezi az alábbiak szerint:

A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik elektronikus levél alján lévő leiratkozási linkre való kattintással, az info@servuslighter.hu címre küldött kéréssel, illetve a honlap hírlevél feliratkozó/leiratkozó moduljában. Ebben az esetben a részünkre a rendszerből érkező elektronikus levél alapján a megadott adatait azonnal, de legkésőbb 24 órán belül töröljük rendszerünkből.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a www.servuslighter.hu oldalra belépve törölheti saját adatait.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére e-mailben megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Kérjük, hogy csak a fenti feltételek értelmezése és elfogadása után folytassa feliratkozását!

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a www.servuslighter.hu oldalon látható információkat a Servus-Piezzo Kft. birtokolja. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlap tartalmáról, és a honlapról letölthető információs anyagokról tilos bármilyen olyan másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző ill. a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Amennyiben a www.servuslighter.hu weboldalon szereplő bármilyen saját (szöveg, képi, videó, ábra, infografika vagy egyéb) tartalmát más személy vagy cég honlapján vagy bármely más online vagy offline felületén vagy eszközén, bizonyíthatóan azonos vagy nagy mértékben hasonló formában megjelenik, a weboldal üzemeltetője (Servus-Piezzo Kft.) másolt oldalanként 50.000 Ft / nap összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak.

A kötbért a felfedezést napjától számítva addig a napig kerül felszámításra, amely napon a kérdéses tartalmakat a jogtalan felhasználó véglegesen eltünteti saját felületéről. Szöveg esetén másolt oldalnak minősül, ha az átvétel az adott teljes oldal tartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett tartalmat. Kép, videó, ábra, infografika átvétele és felhasználása esetén bármely átvett tartalom teljes oldalnak számít. Az átvétellel és a felhasználással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A fent említett tartalmak átvételének és felhasználásának bizonyítására közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat. A közokirat költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó köteles megtéríteni.

NAIH számok:

NAIH-91275/2015 (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése)
NAIH-91276/2015 (marketing)

NAIH-91277/2015 (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis)


Az Adatvédelmi Nyilatkozatot erre a linkre kattintva töltheti le.